Napsali o nás... - KRB:

KRL 6/2013

Karlovarský symfonický orchesr
 – předplatné zdražovat nebude

Přestože milovníci hudby nepřijdou o koncerty
Karlovarského symfonického orchestru ani v let-
ních měsících, červen je posledním měsícem sym-
fonických abonentních koncertů do začátku nové
sezony. Dobrou zprávou určitě je, že předplatné
se symfonici nechystají v budoucnu zdražovat.
„Předplatné zůstává ve stejné výši jako v loňském
roce,“ potvrdil Šimon Kaňka, ředitel karlovarských
symfoniků.
Právě v červnu zahajuje předprodej abonmá
na sezonu 2013/2014. Dramaturgie orchestru
obsahuje opět dvě předplatitelské řady a sérii
koncertů mimořádných. Přes léto čeká na po-
sluchače řada kolonádních koncertů a ve dnech
2.–16. srpna tradiční hudební festival Beetho-
venovy dny. Končící sezona byla podle ředitele
velmi úspěšná. „Začala 54. ročníkem nejstaršího
hudebního festivalu ve městě, tedy Dvořákovým
karlovarským podzimem. V jeho rámci vystoupili
s orchestrem fenomenální sólisté houslista Ivan
Ženatý a violoncellista Jiří Bárta,“ doplnil Kaňka.
Ten také obnovil někdejší tradici slavnostního
aktu u sochy slavného skladatele ve Dvořá-
kových sadech. KSO v této sezoně vystoupil
s Karlovarským Repre Bandem na mezinárodním
festivalu Jazzfest Karlovy Vary, kde uvedl kom-
pozici Kryštofa Marka Sinael Jazz Symphony.
Na koncertě k výročí založení republiky zazněla
Smetanova Má vlast, z vánočního koncertu si
posluchači odnesli skvostný zážitek z Bachovy
Magnificat a Rybovy mše. Při něm s KSO vy-
stoupili Karlovarský pěvecký sbor a renomovaní
pěvečtí sólisté.
Speciálními koncerty připomněli symfonici
i dvoustá výročí narození Richarda Wagnera
a Jana Bechera. „Z multižánrových koncertů
to bylo uvedení již zmíněné Sinael Jazz Symphony,
dále projektu Carlos Jobim The Beatles a přede-
vším světová premiéra rockové mše skladatele
Daniela Kyzlinka a textaře Johna de Jonga ve spo-
lečném provedení s Karlovarským Repre Bandem
a londýnskými sólisty. Koncert měl skvělé ohlasy
a již padlo rozhodnutí zaznamenat dílo na CD,“
sdělil ředitel KSO orchestr také rozšířil svou diskografii o 2CD
Sinael Jazz Symphony / Česká škola.
Obě CD
ve společném balení jsou v prodeji za velmi
přijatelných 250 korun. Podrobnější informace
naleznete na www.kso.cz.
„Během celé sezony KSO uvedl jak díla patřící
ke zlatému fondu světové symfonické hudby, tak
díla současných skladatelů - českých i zahranič-
ních. Rovněž se na koncertech představila řada
vynikajících hostujících dirigentů tuzemských
i cizozemských. Karlovarský symfonický orchestr
děkuje všem svým posluchačům za přízeň a těší
se na setkání v sezoně 2013/2014,“ uzavřel
hodnocení končící sezony Kaňka.