Jazzmani a klasici v K. Varech

 

Podnětem ke vzniku tohoto článku se stala diskuse

o úspěšném koncertu Karlovarského symfonického orchestru

 a Karlovarského Repre Bandu (KSO a KRB) v rámci XXIX.

Jazzfestu Karlovy Vary – Sokolov 18. října 2012

v GH Pupp, na kterém zazněla v excelentním nastudování

Sinael Jazz Symphony a jako přídavek

pro vytrvale tleskající obecenstvo Rondo ze Suity

No. 1 pro jazzový oktet a symfonický orchestr

autora a dirigenta koncertu Kryštofa Marka.

O excelentním provedení hovořím proto, že spojené

orchestry věnovaly nastudování a provedení

díla dostatek času na řádných i mimořádných

zkouškách tak, aby souběžné nahrávání ve špičkovém

pražském studiu Českého národního

symfonického orchestru pod vedením sehraného

týmu autora Kryštofa Marka (hudební režie Sára

Marková, mistr zvuku ing. St. Baroch a další...)

vyznělo ku prospěchu díla a spokojenosti jak

tvůrců, tak interpretů.

Dílo samotné je substancí autorovy poučené

a důvěrné znalosti hudby z obou břehů současné

hudební tvorby. Podává svědectví o možnostech

využití skladatelské a umělecké potence, která

dokáže při vší náročnosti promlouvat k širokému

hudebnímu publiku a neodrazovat nadužíváním

skladebné a interpretační techniky, i když

nezbytné prvky virtuozity sólistů jsou samozřejmě

přítomné. Přesto jde o niterně a emotivně

působící dílo, jehož premiéra v daném velkém

obsazení Karlovým Varům sluší.

 

Úspěch a uznání společné práce dvou orchestrů

se nedostavil jen tak náhodou. Je výsledkem

čtyř ročníků usilovné práce při uskutečňování

hudebního cyklu Doteky, který dostal podporu

města už v roce 2009. Jazzmani z KRB začali

tento cyklus ve spolupráci s KSO prostřednictvím

hudby úspěšného skladatele, bandleadera

a pianisty Milana Svobody.

Druhý ročník cyklu Doteky byl ve znamení

spolupráce KRB a smyčcového kvartetu PiKap.

Speciální autorská díla začal tehdy do cyklu

dodávat Kryštof Marek, vynikající jazzový pianista,

dirigent jazzových, divadelních a klasických

orchestrů, včetně řízení mezinárodních projektů

se špičkovými světovými hudebníky nebo

renomovanými pěvci Karlem Gottem či Lucií

Bílou. Spolupráce s tímto vynikajícím umělcem

trvá a stále se rozvíjí ve třetím i čtvrtém ročníku

cyklu Doteky, a tak věříme, že přinese další

ovoce vysoce umělecké hudby, které se stává

vizitkou stále se zlepšujícího nyní již pětiletého

KRB a znovuzrozeného, současného a moderního

KSO.

S rostoucími úkoly a rozšiřováním žánrové pestrosti,

která je před orchestry kladena, dostává

vývoj a ohlas publika žádanou dynamiku. Radost

z nově dosažených cílů není tak jen pouhým

náhodným výsledkem koncepčních záměrů,

ale je podložena poctivou přípravou a nadšenou

prací. Rostoucí umělecký potenciál domácích

souborů by mohl být příkladem dobré spolupráce

pro ostatní kulturní žánry a instituce. Pro příští

rok by se za příznivých okolností mohlo podařit

přizvat ke spolupráci nejen instrumentalisty,

ale i pěvce a sbory v rockové nebo jazzové mši.

Jsem rád, že v našem městě nehrají extraligu již

jen hokejisté!

(J. V. st.)