Karlovarský Repre Band
(dále jen KRB)

Je apolitický profesionální reprezentační orchestr FORTE o.p.s.


Umělecká proklamace KRB

  • podněcovat, pěstovat, rozšiřovat, ochraňovat a propagovat hudební bohatství města a regionu;
  • podporovat hudební tvůrce a interprety nejen světové a české, ale i regionální;
  • propagovat město a region v médiích;
  • reprezentovat město a region při slavnostních příležitostech doma i v zahraničí;
  • v hudební nabídce se soustředit na dosud bílá místa žánrové oblasti, kde dosud v regionu není reprezentativní profesionální zastoupení (jazz, šanson, latin, fusion, apod.);
  • spolupracovat s nejlepšími hudebními tvůrci a tělesy na projektech posunujících i propojujících žánry;


Organizačně a hlavním uměleckým směřováním je KRB řízen Obecně prospěšnou společností FORTE, se sídlem v Karlových Varech, Šmeralova 15, IČ 25222279, DIČ CZ-25222279, prostřednictvím ředitele společnosti. Umělecké vedení KRBu je svěřováno osobnostem na základě výběru FORTE o.p.s.

Ukončení činnosti KRB je na rozhodnutí FORTE o.p.s., přičemž tato organizace nese odpovědnost za aktiva i pasiva KRBu.


Za FORTE o.p.s.
Mgr. Jindřich Volf