Mgr. Jindřich VOLF


Narozen 1941 v Českých Budějovicích, matka sborová zpěvačka, otec úředník pojišťovny.

V z d ě l á n í :
- Gymnázium Třeboň
- Pedagogická fakulta Plzeň
- Housle 5 let
- Harmonie 2 roky
- Trubka 5 let u Jana Bezpalce
- Trubka 2 roky u Jaroslava Černého
- Sólový zpěv 5 let u Aloise Ježka

P r a x e :
- Aranžování pro orchestr cca 800 skladeb
- Studentský orchestr ( trp. ) 2 roky Třeboň
- Studentský orchestr (lead) 2 roky Rožmberk n/Vlt.
- Vojenská kapela Akord ( trp.) 2 roky Jince,Strašice
- Dechová hudba J.Škabrady ( trp.)2 roky K.Vary
- Dechová hudba Fr.Samce ( kř.) 2 roky K.Vary
- Miniband Jindřicha Volfa ( lead,trp.,voc.,arr.) 25 let K.Vary (OKS K.Vary, KPFKE Plzeň, Pragocentrum,Pragokoncert- domovský orchestr hotelu Imperiál 1 rok, GH Pupp 12 let, Thermal 12 let, 25 plesových sezón v GH Pupp )
- Swingová a taneční kapela Jaromíra Šostoka (trp.,voc.)10 let K.Vary
- Studentský jazzový BB Gringos (ped.) od r.2003 dosud (www.opsforte.eu)
- Studentská swingová kapela Trabant/d (ped.lead) od r.2004 dosud (www.opsforte.eu)

H u d. o r g. p r á c e:
- 15 let okresní poradní sbor pro hudbu
- 25 let manažrsko kapelnická práce pro Miniband
- 12 let zřízení a ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (www.zsazus.cz) (založení ZŠ s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy, založení čtyřoborové ZUŠ - hudební, výtvarný,taneční a literárně-dramatický obor, vznik koncertních sálků Aula a Budka, výtvarné galerie Duhová paleta (www.zsazus.cz), hudebního studia Orange (www.zsazus.cz nebo www.opsforte.eu), videostudia Kotelna (www.opsforte.eu), výstavba nových učeben hudebníků Šmeralova 40, výtvarných ateliérů, tanečního sálu,nová jídelna,družina, atd.)
- vznik celostátní dětské pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek (každoročně od r 1995 - ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka (MPCAD)
- od vzniku tohoto centra (MPCAD o.p.s.) dvakrát tříleté volební období - předseda správní rady
- založení Nadace estetické výchovy při ZŠ a ZUŠ, předseda správní rady a její transformace do Obecně prospěšné společnosti Forte (OPS FORTE zal.1998) (www.opsforte.eu), nyní ředitel
- od r.1995 dosud učitel hry na trubku v ZUŠ