Historie

Vznik společnosti

Zakládací smlouva Obecně prospěšné společnosti FORTE byla stvrzena zakládajícími členy dne 15.12.1997.
Do společnosti byl vložen veškerý majetek, práva a závazky Nadace estetické výchovy při ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře, která ke dni vzniku Obecně prospěšné společnosti FORTE (dále jen OPS Forte) zanikla v souladu se zákonem 227/1997 Sb. (Nadace existovala od 15.1.1993 pod číslem 1/1993 u Okresního úřadu Karlovy Vary)
Obecně prospěšná společnost  FORTE vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Plzni dne 2. června 1998

Po konsolidaci činnosti, jsou každoročně vypracovávány výroční zprávy OPS FORTE. Ty zpracovává ředitel společnosti a předkládá je na výroční schůzi ke schválení dozorčí a správní radě. Obsahem je vždy hodnocení činnosti OPS a zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Výroční zprávy jsou uloženy v kanceláři OPS.

 

OPS Forte byla zřízena podle zákona č.248/1995, pracuje v jeho duchu a ve znění pozdějších předpisů.


Druh obecně prospěšných služeb:

Vzdělávání, umělecká a kulturní činnost.

Druh doplňkové činnosti:

Pořizování zvukového a obrazového záznamu.

Nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Prodej v režimu živnosti volné.

Ve většině svých aktivit doplňuje a rozvíjí vzdělávací, umělecké a kulturní činnosti ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

 

Historie akcí

Pro zobrazení již proběhlých akcí klikněte ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie www.opsforte.eu

Nepředpokládal jsem, že stránky naší společnosti zaznamenají někdy takový zájem internetové veřejnosti. Ani si nepamatuji a nikde jsem nezaznamenal, kdy jsem je začal plnit informacemi. Když jsem si přečetl poslední zprávu pro návštěvníky našeho webu ze 20. prosince 2010 a pochvaloval si nárůst návštěv, tak dnes po dvou měsících konstatuji, že počítadlo za tu chvilku zaznamenalo cca 4 400 dalších návštěv. To je důvod mého dalšího kroku : do této "historické rubriky" budu ukládat již neaktuální zprávy vždy tehdy, když zveřejním novou aktualitku. Tím bude naše historie také mapována sledem zaznamenaných událostí, které budou vlastně dokreslovat naší historii. Jsem sám zvědav, jak mi to dlouho vydrží. Jsem totiž svým založením vizionář, jehož zajímá hlavně pohled do budoucnosti. Tak tedy zápis
z prosince 2010 je zde a na titulní stranu píši novinky :

A1 - 20.12.2010

Vážení návštěvníci,

po novém uspořádání našeho webu v roce 2010 se projevila změna výrazně v jeho sledovanosti. Každý měsíc máme více než tisíc návštěv a tak jsme 20.prosince 2010 zaznamenali už jubilejního dvacetitisícího návštěvníka.To nás samozřejmě těší, ale také zavazuje. Budeme se snažit podávat pro Vás zajímavé informace. 

Jednou takovou informací je, že do rodiny našich exkluzivně zastoupených souborů přibylo profesionální klavírní duo JAZZ FIESTA , které tvoří vynikající hráči a jazzmani Jindřich Volf ml. a František Božidar Nedvěd. Na našem webu můžete nahledat jejich stránky a čtvthodinové reportážní DVD z jejich premiérového koncertu. 

Za FORTE o.p.s.  Mgr. Jindřich Volf 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A2 - 19.2.2011

Vážení návštěvníci,

je to neuvěřitelné, ale konstatování z prosince 2010, že měsíčně navštíví náše stránky cca 1 000 lidí, už dnes není pravdivé. Je jich už okolo 2 000 měsíčně. Jak jsem slíbil, budu podle dění v  naší společnosti přidávat občasně aktualitky na tuto stránku a staré (prošlé) ukládat do rubriky "HISTORIE". Nejživěji je v současné chvíli kolem tří souborů : 1. Karlovarský Repre Band (KRB), 2. Pianové duo JAZZ FIESTA, 3. Pěvecký Quartet SWINGDOWS - tedy k jednotlivým bodům!

1. KRB v plesové sezóně 2011 doplnil výrazně svůj notový archiv - hlavně o taneční skladby - přibylo cca 50 nových aranžmá. Dnes je tedy možno vybírat playlisty pro jednotlivá vystoupení z 90 zpívaných a 65 orchestrálních skladeb. KRB připravuje pro svého častého podporovatele a sponzora VaK a.s. nové CD na téma "Voda". FORTE o.p.s. zabezpečuje produkci, dramaturgii, scénář, studio, hudebníky, zvukového a hudebního režiséra. GITECH se stará o grafiku obalu, potisk CD a buklet. Investorem a distributorem je VaK a.s. S vydáním se počítá v létě 2011. 
V letošním roce KRB uskuteční III. ročník cyklu DOTEKY - letos půjde o dvě akce:
a) Koncert KRB+KSO v rámci Karlovarského kulturního léta - 12.srpen 2011 v Zítkově kolonádě. 
b) Koncert KRB+KSO+ pianové duo JAZZ FIESTA v rámci Karlovarského jazzfestu 2011 - 23. říjen 2011 v Lázních III.
Zatím co dramaturgie srpnového koncertu se teprve tvoří, o druhém je již jasno, že dirigentem a hlavním autorem premiérovaných skladeb bude Kryštof Marek, známý ze spolupráce s hudebními osobnostmi a institucemi (piano v triu Josefa Vejvody, piano a aranžmá v bandech Milana Svobody, vedení jazzového www.band.cz, dirigování velkého orchestru K.Gotta v USA, dirigování v divadle Karlín,...) . KRB se také chystá před zájezdem na jazzový festival do Chicaga (2012) vydat autorské CD svých členů. Ve spolupráci s pianovým duem JAZZ FIESTA uskuteční IV. ročník cyklu STOLETÍ JAZZU s názvem "Sólo pro klávesové nástroje".

2. Pianové duo JAZZ FIESTA (Jindřich Volf ml., Fr. Božidar Nedvěd) má v plánu koncertů zatím nejvýznamnější počin zahrát první třetinu koncertu na Karlovarském Jazzfestu 2011 ve kterém bude uskutečněna další - v pořadí již třetí symbióza KRBu a KSO v cyklu DOTEKY. Zajímavou nabídkou pro tento nový soubor je spolupráce při zajišťování půjčování a servisu nástrojů PETROF na které duo hraje a úvaha o propagačním studiovém CD pro domácí i zahraniční trh této světově proslulé značky výrobců pian. Nahrávat by se mělo na sklonku léta 2011. 

3. Pěvecký quartet SWINGDOWS (P.Brabencová, A.Kašparová, D.Vajrychová, M.Zítka) dospívá do stadia výkonnosti, kdy se otvírají možnosti spolupráce s profesionálními muzikanty. Premiéra se odehrála při Karlovarském hlasu 2010, kde quartet s velkým úspěchem zazpíval dvě písně mimo soutěž. Spolupráce s profesionálním KRBem pokračovala v plesové sezóně 2011. SWINGDOWS nastudovali s touto kapelou celkem 6 písní a uvedli je na reprezentačním plesu BÁL FESTIVAL a na maturitním plesu Gymnázia Ostrov v GH PUPP. Nyní se quartet připravuje natočit alespoň jednu píseň s KRBem na chystané CD o vodě. Držte palce ať se nahrávka vydaří.                                                                                                                     

19.2.2011 - za FORTE o.p.s.  Mgr. Jindřich Volf 

 

 

 A3. 31.1.2012

 

1. Pondělí – čtvrtek 17.-23.října   JAZZFEST KARLOVY VARY 2011

Pořádá JAZZOVÝ KRUH o.s.  -  viz program festivalu .


2. Neděle 23.října 2011  19.30h   Lázně III. Karlovy Vary.

Finálový koncert JAZZFESTU KARLOVY VARY 2011

1. JAZZ FIESTA (klavírní duo CZ - Jindřich Volf ml.+Fr. Božidar Nedvěd)

2. OSIAN ROBERTS (saxofonista z Walesu) - hardbop.

3.  V rámci cyklu DOTEKY – společný koncert

Karlovarského symfonického orchestru a

Karlovarského Repre Bandu.

Premiéry skladeb Kryštofa Marka a Jindřicha Volfa ml.

pro symfonický orchestr a jazzový oktet.

Dirigent Kryštof Marek


3.  Pátek 4.listopadu 2011 19.00h   Malý sál Thermal Karlovy Vary.

GALAVEČER  -   KARLOVARSKÝ HLAS 2011.

35.ročník tradiční pěvecké soutěže proběhl tentokrát jako nesoutěžní

přehlídka výběru nejzajímavějších interpretů, kteří za léta soutěží prošli a

pokračují zdárně ve své umělecké kariéře.

V galavečeru s doprovodem Karlovarského Repre Bandu za řízení Milana

Krajíce vystoupili : Česká superstar Zbyněk Drda, Bára Zemanová,

Petra  Brabencová, Kristýna Riljáková, Líza Denysyuková a Tomáš Hájek.

V galavečeru KRB doprovodil sólisty a doprovodný sbor Swingdows ve

společné finalové písni We Are The Champions.

Divákům se po jeden a půlhodinové přehlídce provázené moderátory

Štěpánkou Steinovou a Mírou Dědkem Zábranským nechtělo ze sedadel.


Historická poznámka 31.1.2012

         I když naše stránky nehýří novinkami ze dne na den, tak jsou přecejen denně sledovány poměrně velkým počtem čtenářů. Minulý týden jsme zaznamenali svého PADESÁTITISÍCÍHO návštěvníka. Za tento vytrvalý zájem nám nezbývá než poděkovat, trochu se zastydět za nedostatečnou píli a vytrvalost při zásobování webu čerstvými zprávami a nejspíš učinit slib: Naše poněkud hlemýždí tempo při dodávání zpráv se řídí heslem  "dobrého pomálu" a nejspíš bude tak i pokračovat - TAK SLIBUJEME ! 
         Možná však se nám v nejbližší budoucnosti přecejen podaří rozčeřit hladinu aktuelními zprávičkami a případně nějakou fotkou z chystaného únorového zájezdu KRBu na jubilejní 45. EC Jazz Festival v Chicagu (Illinois), kam byla kapela KRB opakovaně pozvána (více viz www.opsforte.eu/krb ). V našich zeměpisných šířkách nebývá takové pozvání z kolébky jazzu obvyklé. Obráceně také za svůj dlouhý život si nevzpomínám, že by na Kmochův Kolín někdy v historii byla pozvána a skutečně dorazila dechovka z USA. Popřejme KRBu úspěch při reprezentaci města a naší kultury.  


A4 - 8.7.2012


JAZZOVÉ AKCE - období jaro - léto 2012:


1. JAZZOVÝ KONCERT klavírního dua JAZZ FIESTA (J.Volf jr. + Fr. Božidar Nedvěd) 
Čtvrtek 26. duben 2012 19.00 hod. Aula ZUŠ Chodov, pořádá KPH.


2. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KARLOVARSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 

Pátek 4.května 2012 19.30 hod. Divadlo Karlovy Vary + Sobota 5.května 19.30 hod Lázně III. 

Společný koncert klasického KSO + jazzového KRBu a MK Collektivu - řídí Kryštof Marek. 

Moderuje Martina Kociánová. Pořádá Město K.Vary.


3. MISTR JAZZU - premiéra původního muzikálu Milana Zítka 

Čtvrtek 17.5.2012 19.30 hod.  Divadlo K.Vary. 

Hrají, zpívají a tančí studenti a učitelé pořádající ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 


4. POSLEDNÍ SWING aneb konec kantorského řemesla.
Neděle 3.červen 2012 19.30 hod. Divadlo Husovka.
Swingový koncert zpívají Petra Brabencová, Milan Zítka a VOCAL Q
Hrají KRB (řídí M.Krajíc)+ SWINGDOWS + TOFU BAND, moderuje J.Volf st., pořádá Forte o.p.s.
_____________________________________________________________________________
5. FESTIVAL UMĚLECKÉHO SKLA - vernisáž mezinárodní výstavy v rámci MFF.
Sobota 30.červen 2012  20.00 hod. Vřídelní kolonáda.
Hraje KRB, zpívá Petra Brabencová, řídí Milan Krajíc. Pořádá Galerie MINEA.
______________________________________________________________________________

6.  Dva koncerty JAZZ FIESTA - v květnu nově otevřený Divadelní klub v Divadelní ulici 19, K.Vary, v době konání XLVII. MFF úterý 3.července a pátek 6.července 2012 od 19 hodin. V rámci Karlovarského kulturního léta s připspěním Města K.Vary  - vstup zdarma. Moderuje Jindřich Volf ml., pořádá Forte o.p.s. ve spolupráci s Divadelním klubem.    

A5 - 26.11.2012

 

JAZZOVÉ AKCE - období léto - podzim 2012 Tisk Upravit

 


1. Koncert - Swing-jazz trio JVB, pi-Jindřich Volf ml., bg-Mirek Dlouhý, voc-Kateřina Bodláková

 

- pondělí 13. srpen 2012, 12.00 h, Ostrov - Palác princů, pořádá Behr-Ostrov s.r.o.

 

 

 

PŘELOŽENO na jiný termín!!! 


 

 

2. KONCERT KSO s jazzmany -  10. písní BEATLES v aranžmá Milana Svobody

 

hrají: Velké smyčce KSO + jazzové piano Jindřicha Volfa ml., dirigent Jiří Štrunc
Koncertní síň A. Dvořáka, Lázně III., pátek 24. srpna 2012, 19.30 hodin, pořádá KSO.


 

 

3. Koncerty pro mládež s průvodním slovem -

 

VI. ročník naučného cyklu STOLETÍ JAZZU: "Sólo pro trubku" 

 

Hraje KRB za řízení Milana Krajíce a sólisté - trubky Miroslav Hloucal, Roman Volf j.h.,  moderuje J.Volf st.,
aula ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, 360 05 K. Vary, pondělí 24.září 2012 od 10.00 a od 11.00 hodin.


4. JAZZFEST Karlovy Vary 2012
- divadlo HUSOVKA sobota 13. října 2012 19.30 h:
"50 let jazzových festivalů v Karlových Varech a 5 let existence Karlovarského Repre Bandu" - Vzpomínkové tolk show Štěpána Podeště s KRBem. 

 

Hosté - účastníci festivalu v roce 1962:

 

JAROMÍR HNILIČKA – trubka,
KAREL RŮŽIČKA – piano,
ANTONÍN GONDOLÁN - kontrabas + viola + vocal,
LUBOŠ ZAJÍČEK – trubka;
mezi hosty se objeví i karlovarští účastníci festivalu v r. 1962
(A. Ježek, J.Spira, J.Šostok, J.Tvrdý, …)

 

V programu zazní skladby J. Hniličky, K. Růžičky, A. Gondolána a členů jubilujícího KRBu M. Krajíce, M. Plachého, I. Habernala a J. Volfa ml. a bude představeno nové jazzové ocenění:
CENA barona SCHOENECKA. Umělecké ztvárnění je dílem Dalibora Nesnídala.
Záznam tolk show i koncertu pořizuje a odvysílá Český rozhlas Plzeň.

 

Pořádá Forte o.p.s. ve spolupráci Jazzovým kruhem o.s.,  s klubem Paderewský za podpory Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

 

 


5. Natáčení nového společného CD KSO + KRB s hudbou skladatele dirigenta Kryštofa Marka v hudebním studiu Českého národního symfonického orchestru se zvukovým režisérem ing. Stanislavem Barochem, Praha - Hostivař, pondělí - úterý 15.-16. října 2012.

 

Hlavní programovou náplní alba je cca 30 minutová skladba  SINAEL - jazzová symfonie pro symfonický orchestr a jazzový oktet a cca 20 minutová SUITA No.1. pro symfonický orchestr a jazzový oktet. Premiérou bude cca 5 minutová novinka MARIA KIRA

 

Na nahrávce se podílejí KSO, Forte o.p.s., Jazzový kruh o.s. za podpory Města Karlovy Vary, Imperiálu a.s. a dalších sponzorů - jejich úplný seznam bude otištěn na obalu a v bukletu CD


6. JAZZFEST KARLOVY VARY, čtvrtek 18.říjen 2012, 19.30 h

 

Slavnostní sál Grandhotelu Pupp,

 

 

 

Program:

 

1. část - Javier Girotto (Argentina) + Pigeon saxofone Quartet (CZ)

 

2. část - Slavnostní předání nového jazzového ocenění prvnímu laureátovi :  CENA barona SCHOENECKA za rok 2012

 

3. část -SINAEL - jazz symfony for jazz oktet + symfony orchestr ;

 

hraje KSO + KRB se sólisty
diriguje autor Kryštof Marek


 

 

 

 

7. KARLOVARSKÝ HLAS - finále - 36.ročník soutěže mladých zpěváků neklasických žánrů

 

pátek 16.listopadu 2012 19.30 h Thermal - Malý sál
moderuje Zbyněk Janíček (TV NOVA), hraje KRB pod vedením Milana Krajíce.
V porotě soutěže zasedne producent Karel Vágner, zpěvačka Hana Křížková, zpěvák Zbyněk Drda, prof. Jana Chaloupková a textař Rudolf Kubík

Za FORTE o.p.s. Jindřich Volf st.
V K.Varech 8.7.2012, první aktualizace 10.8.2012 

 

AKCE - období zima 2012 - jaro + léto 2013 Tisk Upravit

1. V rámci tradiční nadílky Milana Krajíce v divadle HUSOVKA se 23.prosince 2012 
od 19.30hod uskuteční  jazzový
"VÁNOČNÍ KONCERT MILANA KRAJÍCE 
aneb
BENEFICE SVATOPLUKA KOŠVANCE".
Ve prospěch českého jazzového trombonisty světové třídy a prvního laureáta Ceny barona
Schoenecka vystoupí dvě karlovarská jazzová seskupení pod vedením Milana Krajíce :
Orchestr KRB (Karlovarský Repre Band) a MK Collektive se svými sólisty, zpívat budou
Petra Brabencová s Krystýnou Riljákovou a jako host vystoupí také kapelník 
Karlovarského Big Bandu Zdeněk Krám.
Na postu baskytaristy bude hostovat člen kdysi úspěšné kapely SWINGDOWS, nyní
student KJJ a pozoruhodný nadějný jazzový hudebník Jakub Smutný. Na postu saxofonů
budou hrát pánové Milan Krajíc a jeho někdejší žák Luboš Víšek.
Na programu koncertu budou skladby z domácí dílny orchestrů, ale i jazzové standardy.
Koncert bude moderovat Štěpán Podešt spolu s kapelníkem obou těles M.Krajícem.
Pořadatelem benefičního koncertu je FORTE o.p.s. , JAZZOVÝ KRUH o.s. ve spolupráci 
s klubem PADEREWSKI.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. KRB se letos rozhodl zahrát i nejazzovou akci - maturitní ples - tentokrát pro Gymnázium Ostrov v tradičním prostředí - Slavnostním sále GH Pupp. Uskuteční se v pátek 25.ledna 2013. Vystoupí na něm sólisté kapely, zpívat bude vedle Petry Brabencové také od bicích Ali, ale i někteří vybraní účastníci finale pěvecké soutěže Karlovarský Hlas 2012. Především zpívající kytarista Mirek Liška a zpěvák RicardoDelifino, kteří na soutěži dostali cenu orchestru KRB. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 
Playbeckové dotáčky sólistů KRBu na CD SINAEL se stejnojmennou jazzovou symfonií Kryštofa Marka ve velkém studiu Českého národního symfonického orchestru v Praze Hostivaři se uskuteční v pondělí a úterý 11. a 12. února 2013 (saxofonisté Milan Krajíc, Martin Plachý, David Fárek, trumpetista Milan Šoltész, trombonista Jan Vacula a kytarista Pavel Horych).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Velký projekt premiéry rockové mše brněnského skladatele Daniela Kyzlinka a britského textaře Johna de Jonga ROCK MASS pro symfonický orchestr, jazz band, sbor a vocální sólisty zazní v Karlových Varech v rámci Zahájení lázeňské sezóny 2013. Pro zahraniční a domácí významné hosty zazní rocková mše v pátek 3.května 2013 
v Karlovarském městském divadle a pro veřejnost v sobotu 4. května 2013 vždy v 19.30 hodin ve Slavnostním sále GH Pupp.
Dílo provedou ve spolupráci KSO, rozšířený KRB a vocální sólisté z Londýna - zpěvačka mimořádného hlasu a zjevu KIRSTEN JOY a vynikající zpěvák a kytarista GAZ TWIST za řízení šéfdirigenta Martina Lebela. 
Nastudování premiéry díla bude pod supervizí autora hudby absolventa brněnské JAMU Daniela Kyzlinka, který posílí rytmiku KRBu svou hrou na klávesové nástroje. Londýnský textař, kytarista a písničkář John de Jong  utvoří spolu s Petrou Brabencovou (KRB) a Kateřinou Klečkovou pěvecké trio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Koncert a křest reprezentačního CD SINAEL v sídle KSO - Lázních III. ve spolupráci KRB + KSO + za autorského řízení skladatele a dirigenta Kryštofa Marka. Při koncertu zazní rovněž další dvě skladby zaznamenané na CD : SUITA  Nr. 1 pro symfonický orchestr, jazzový oktet a sólisty + skladba dedikovaná dceři skladatele jménem MARIA KIRA. Předpokládá se účast předních představitelů Města Karlovy Vary.  Pátek 7.6.2013 v 19.30 hod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Původně plánovaná a ve světě známá  JAZZ MESSE Jaromíra Hniličky, které by se mohl  karlovarský divák a posluchač dočkat při JAZZFESTU 2013 letos bohužel nedojde svého naplnění. Tento dotační titul obsažený v žádosti FORTE o.p.s. totiž nebyl schválen pro nedostatek financí v oblasti kulturních grantů. Dramaturgie festivalu intenzivně jedná o jiném programu pro symbiózu klasiků a jazzmanů.


 

 


Druhá polovina sezóny 2012/13 ve FORTE o.p.s.

Dostávám se k vyhodnocení tohoto půlroku s odstupem  a mohu konstatovat tři zásadní velké vrcholy projektů :

  1. Dotočení a křest prvního společného cd  KSO+KRB =  SINAEL Kryštofa Marka.
  2. Uvedení světové premiéry THE ROCK MASS opět ve spolupráci KSO+KRB+ sólistů z Anglie+ šéfdirigenta M.Lebela.
  3. Premiéra prvního koncertu s příběhem FRANK SINATRA V KARLOVÝCH VARECH pro KRB+ debutující VOCAL BAND Q+ sólisté P.Brabencová, Veronika Savincová+Jan Smigmator.

Rok 2013 zahájilo Forte veleúspěšným sólováním Jindry (Henry) Volfa na  jazzovém  projektu BEATLES v Novoročním koncertu KSO, který se v dubnu  reprizoval.

Po roční pauze si na konci ledna KRB zahrál maturitní ples Gymnázia Ostrov v Puppu. Myslím, že plesové hraní se stane velmi výjimečným, neboť plesoví pořadatelé pokryjí nejvýše náklady dua nebo přehrávače cd – pořadatelé na hudbě velmi šetří.

Počátkem února došlo na dotáčky dechařů KRBu ve Studiu ČNSO v Hostivaři. Užili jsme si to opět s nádhernou hudební dvojicí Kryštof Marek (tvůrce a dirigent) a hudební režisérkou Sárou Bukovskou, která slyší i trávu růst. Technicky nahrávání opět střežil zvukový mág ing. Stanislav Baroch. Tento báječný a pohodový tým byl zárukou dobré pohody a kvalitního výsledku, který bylo možno slyšet při červnovém křtu 2cd SINAEL JAZZ SYMFONY +Česká škola, který se stal společenskou událostí. /Ostatně repriza projektu SINAEL ve spojení s houslemi Gabriely Demeterové a zpěvem sopranistky Mariny Vyskvorkiny za doprovodu Sáry Bukovské a pod taktovkou Kryštofa Marka naplánovaná na Valentýnský koncert 14.února 2014 do Karlovarského divadla je důkazem úspěchu nahrávky a karlovarského provedení díla/.

Velmi příznivá odezva odborné i laické veřejnosti dala do roku 2014 naději ve vyústění nahrávání dalšího velkého projektu této sezóny – THE ROCK MASS. Toto neobvyklé dílo brněnského skladatele Daniela Kyzlinka a anglického textaře a zpěváka Johna de Jonga se stalo opravdu přelomovou událostí sezóny. Muzikanti KRBu ve spolupráci s KSO, spolu se speciálním týmem sborového tria a sólistů Gaz Twistem (GB) a mimořádně vynikající zpěvačkou KIRSTEN JOY (GB), se stali pod perfektním vedením šéfdirigenta Martina Lebela (Fr) mimořádně kvalitními aktéry světové premiéry tohoto díla. Provedení bylo vysoko oceněno jak širokým posluchačským publikem, tak odbornou veřejností.

Ve světle těchto mimořádně náročných a velmi úspěšných projektů se uplatnění dua Jazz Fiesta při MFF a při jazzovém festivalu v M.Lázních jeví jako drobná událost, avšak stalo se dalším krokem v prezentaci tohoto kvalitního dua.

Samým závěrem na konci srpna 2013 (spíš už začátkem nové sezóny) se dočkal premiéry původní swingový koncert s příběhem FRANK SINATRA V KARLOVÝCH VARECH. Tomu předcházelo přímo detektivní bádání po stopách návštěvy slavného  Frankieho Modroočka v roce 1946 v karlovarské výletní restauraci Svatý Linhart. Scénáristé JV st a Štěpán Podešt zkoumali prameny jak ve Varech tak v USA. Nashromáždili velmi zajímavý materiál, který se stal osou děje swingového koncertu v Karlovarském městském divadle dne 28.8.2013 a kde si při doprovodu KRBu zazpíval premiérově fungl nový VOCAL BAND Q (VB Q) a sólisté Petra Brabencová, Veronika Savincová i specialista na vokální swing pražský Jan SMIGMATOR. Mluvené slovo Štěpána Podeště bylo simultánně tlumočeno pro německé a ruské publikum pomocí promítaných titulků. Zvukaři Tomáši Zíkovi se podařilo velmi dobře vyvážit celkový sound představení. Na konci koncertu museli hudebníci dvakrát přidávat.  Vydařená premiéra je dobrým příslibem do budoucna, že koncert se snad podaří reprizovat.

JV st.


PODĚKOVÁNÍ STOTISÍCÍMU ČTENÁŘI

Návštěvnost našeho webu je nad očekávání častá a druhá padesátitisícovka návštěvníků přirostla za cca 16 měsíců, což je víc než tři tisícovky návštěvníků měsíčně - děkujeme.
Za toto období se podařilo několik akcí na které jsme pyšní :
Jednak zájezd KRBu na festival do Chicaga přinesl cenné zkušenosti i vavříny sólistům (L.Víšek ts a J.Henry Volf pi), osvědčil vynikající organizační schopnosti baskytaristy Ivana Habernala a nezapomenutelné zážitky účastníků z pobytu v kolébce jazzu. 
Rozšířila se spolupráce KRBu s KSO. Na základě úspěšného společného koncertu k Zahájení lázeňské sezóny se skladbami Kryštofa  Marka se rozhodlo o natočení cd SINAEL v pražském Studiu ČNSO se zvukařem ing. Stanislavem Barochem, hudební režií vynikající Sáry Bukovské a za řízení autora. Mastering alba proběhl až v roce 2013 v Bohus Sound studiu ve Švédsku Za vydatné pomoci vedení a managementu KSO, za nadšené produkční práci Forte o.p.s. a s finanční podporou Města K.Vary i dalších sponzorů došlo k zázraku : Bylo vydáno 2cd SINAEL+ČESKÁ ŠKOLA, kde všechny jazzové sólové party zahráli sólisté KRBu a speciální host vynikající soprán a altsaxofonista David Fárek.
Ještě v roce 2012 se podařilo uskutečnit několik dalších menších akcí. Jazz Fiesta začala s velkým ohlasem koncertovat, v divadle se podařilo premiérovat muzikál Milana Zítky MISTR JAZZU, 6. ročník naučného cyklu "Sólo pro trubku" s KRBem zahrál vynikající trubkový improvizátor Mirek Hloucal a student KJJ Roman Volf, KRB+Sbor a kapela SWINGDOWS zahráli moje rozloučení s kantorským řemeslem v Husovce "Poslední swing" po 54 létech služby ve školství. Podařila se i charitativní vánoční akce
KRBu 23.12.2012 - BENEFICE SVÁTI KOŠVANCE, bohužel jsme tenkrát netušili, že hlavní protagonista si vybrané peníze dlouho neužije a že předběžně dojednanou spolupráci na dalším ročníku cyklu Století jazzu s názvem "Sólo pro trombon" si již s KRBem nezahraje. Každopádně dnes víme, že obsadil na Nebeském Olympu královské křeslo mistrovského trombonu. Koncerty za Sváťu slíbil odehrát Přemek Tomšíček vynikající český jazzman, virtuózní trombonista a pedagog KJJ v Praze.
Každopádně je třeba v tomto přehledu zmínit úspěšně doprovázenou tradiční pěveckou soutěž  Karlovarský hlas a hlavně vzpomínkový koncert "50 let jazzových festivalů v K.Varech (1962-2012) a 5 let existence KRBu. Při této příležitosti jsme mohli slyšet souhru KRBu a protagonistů v pravdě prvního československého jazzového festivalu - Karla Růžičky (pi), Antonína Gondolána (b+voc), Jaromíra  Hniličky (tp) a Luboše Zajíčka (tp), kteří zahráli autorská aranžmá vlastních skladeb a pochvalovali si úroveň kapely. Viz záznamy na YOU TUBE.
Trochu samostatnou kapitolou je vznik a první udělení Ceny barona Schoenecka v roce 2012. Podnět k jejímu vzniku a její další existence je dána zakládací listinou, garancí tří organizací (Forte o.p.s. + Jazzový kruh os. + Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka) a pěti osobností. Více  - viz zvláštní kapitola tohoto webu. Události roku 2013 ponechám pozdějšímu článku. 
Z předešlého výčtu je čtenáři jasné, že aktivita jediného zaměstnance Forte o.p.s. je značná a sice to neomlouvá, ale přecejen vysvětluje trochu opožděné zápisy dění této víceméně stále více jazzové organizace. 
Sice nevím, kdo byl přesně tím stotisícím návštěvníkem našich stránek, ale moc mu i všem dalším čtenářům děkuji za trpělivost i zaujetí s kterým se v naději vracíte na naše stránky a posouváte jejich počítadlo vpřed. Srdečně vás všechny zdravím.
JV st v KV 14.7.2013Publikováno 26.11.2012 JV st.; 
První editace 16.12.2012;
Druhá editace 6.2.2013;
Třetí editace 18.2.2013;
Čtvrtá editace 27.4.2013
;
Pátá editace 2.2.2014